February 21st, 2016

Дмитрий Скворцов

Воны воюють

«Мороша» – горілка на основі мінеральної столової води, яку беруть в горах Карпатського біосферного заповідника «Східні Бескиди» на висоті понад 1000 метрів. Забір води відбувається з високогірного джерела, що знаходиться в урочищі Лисинець українського Прикарпаття, на висоті 470 м. розливається на потужностях ЛГЗ «Гетьман» у місті Львів (Україна).

Свою назву горілка отримала від природного явища, яке властиве карпатському регіону. Мороша, або «гори димлять» називають місцеві мешканці випаровування вологи у лісі, що нагадує туман.

В переводе с сильськогосподарской:

«Мороша» – водка на основе минеральной столовой воды, которую берут в горах Карпатского биосферного заповедника на высоте более 1000 м. Забор воды осуществляется из высокогорного источника, находящегося в урочище Лисинец украинского Прикарпатья, на высоте 470 м. Разливается на мощностях ЛВЗ «Гетьман» в городе Львов (Украина).

Свое название водка получила от природного явления, которое свойственно карпатскому региону. Мороша, или «горы дымят» называют местные жители испарения влаги в лесу, напоминающий туман.