t_34_111 (t_34_111) wrote,
t_34_111
t_34_111

И никакого прозелитизма - ни-ни! Гаванская декларация не позволяет же!

Християнська служба порятунку в АТО – екуменічна «альтернатива» МНС

image HSP 50(перевод на один из языков триумфальной Кубинской декларации чуть ниже)

З благословення Ординарія Києво-Житомирської дієцезії архієпископа Петра Мальчука, виникло нове екуменічне служіння бійцям і цивільним в зоні АТО, засноване християнськими служителями-мирянами. Організаційною базою для Християнської Служби Порятунку є Парафія Пресвятої Діви Марії Матері Церкви РКЦ та спільнота Віднови у Святому Дусі «Мараната», що діє в цій парафії.

Фактично ХСП стало екуменічним єднанням однойменної громадської організації та благодійного фонду «Сопричастя», що утворені римо- та греко-католиками зі складу київських харизматичних спільнот, лідерів християнських церков, які є на території Донбасу, та служителів «Міжконфесійного батальйону військових капеланів» (МБВК), що проводив душпастирське служіння на всіх ділянках фронту в зоні АТО з квітня 2014 до березня 2016 року. Таким чином, крім католиків до активу увійшли також і брати-протестанти. Духовне провідництво ХСП з боку Католицької Церкви здійснюють брат Блажей Суска, OFM CAP (духовний асистент) та отець Роман Лаба, OSPPE (капелан).
Основним пріоритетом ХСП є не дублювання існуючих мирянських рухів, програм та проектів. Місією ХСП є здобуття Божої Перемоги, встановлення Божого Миру та поширення Царства Божого в Україні, а особливо на теренах, що охоплені війною, через проповідь Слова Божого, торжество Божої Любові та явлення Божого Милосердя...

То ж, ХСП потрібні рятувальники, які входитимуть до складу мобільних команд і періодично виїжджатимуть для служіння в зону АТО (служіння не проводитиметься у місцях безпосередніх бойових дій, пріоритетна територія дії – так звана «сіра зона»). Завдання рятувальників: здійснення євангелізаційної, гуманітарної, освітньої та соціальної місії у прифронтовій зоні. Рятувальники взаємодіятимуть з капеланами, підтримуючи їх пастирську місію...

Потрібні волонтери (служіння на місці): для проведення кампанії зі збору коштів, речей та медикаментів для забезпечення діяльності капеланів та мобільних груп рятувальників, військовослужбовців та цивільного населення в зоні АТО...

Потрібні молитовники: для постійної індивідуальної молитви в інтенціях Служіння, для участі у складі команд екстреної молитви, для проведення заступницьких молитов та молитов внутрішнього зцілення (служителі, що мають на це благословення і спеціальну підготовку)...

ХСП відкрита для співпраці зі Збройними Силами України, Національною гвардією України, Службою безпеки України, Національною поліцією України, Прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військово-цивільними адміністраціями, закладами охорони здоров’я, органами соціальних служб, навчальними закладами, іншими державними та неурядовими органами, установами та організаціями незалежно від відомчого підпорядкування, а також відповідними міжнародними організаціями та агенціями.

[ПЕРЕВОД]

ПЕРЕВОД

По благословению Ординария Киево-Житомирской епархии архиепископа Петра Мальчука, возникло новое экуменическое служение бойцам и гражданским в зоне АТО, основанное христианскими служителями-мирянами. Организационной базой для Христианской Службы Спасения явился Приход Пресвятой Девы Марии Матери Церкви РКЦ и сообщество Обновления в Святом Духе "Мараната», действующий в этом приходе.

Фактически ХСП стало экуменическим объединением одноименной общественной организации и благотворительного фонда «Причастие», образованные римо и греко-католиками из состава киевских харизматических общин, лидеров христианских церквей, находящихся на территории Донбасса, и служителей «межконфессионального батальона военных капелланов» (МБВК), проводивших пастырское служение на всех участках фронта в зоне АТО с апреля 2014 по март 2016 года. Таким образом, кроме католиков в актив вошли также и братья-протестанты. Духовное проводничество ХСП со стороны Католической Церкви осуществляют брат Блажей Суска, OFM CAP (духовный ассистент) и отец Роман Лаба, OSPPE (капеллан)…

Основным приоритетом ХСП является не дублирование существующих движений мирян. Миссией ХСП является достижение Божьей Победы, установления Божьего Мира и распространения Царства Божьего в Украине, а особенно на территории, охватываемые войной, через проповедь Слова Божьего, торжество Божьей Любви и явления Божьего Милосердия ...

Так, ХСП нужны спасатели, которые будут входить в состав мобильных команд и периодически выезжать для служения в зону АТО (служение проводится в местах непосредственных боевых действий, приоритетная территория действия - так называемая «серая зона»). Задача спасателей: осуществление евангелизационной, гуманитарной, образовательной и социальной миссии в прифронтовой зоне. Спасатели будут взаимодействовать с капелланами, поддерживая их пастырскую миссию ...

Нужны волонтеры (служение на месте): для проведения кампании по сбору средств, вещей и медикаментов для обеспечения деятельности капелланов и мобильных групп спасателей, военнослужащих и гражданского населения в зоне АТО ...

Нужны молитвенники: для постоянной индивидуальной молитвы в интенциях Служение, для участия в составе команд экстренной молитвы, для проведения покровительственных молитв и молитв внутреннего исцеления (служители, имеющие на это благословение и специальную подготовку) ...

ХСП открыта для сотрудничества с Вооруженными Силами Украины, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины, Национальной полицией Украины, Пограничной службой Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, органами государственной власти, органами местного самоуправления, военно-гражданскими администрациями, учреждениями здравоохранения, органами социальных служб, учебными заведениями, другими государственными и неправительственными органами, учреждениями и организациями независимо от ведомственного подчинения, а также соответствующими международными организациями и агентствами.

Также о служении в "зоне АТО" пятидесятников и католиков соответственно читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

А тем временем,

Посол США в Украине Джеффри Пайетт 4 апреля посетил Ватикан, чтобы провести консультации с официальными лицами Ватикана относительно войны в Украине.

По сообщению ватиканиста д-ра Роберта Монигена, редактора Inside the Vatican, визит был необычным, неофициальным, поскольку не было объявлено о нем публично.

Дж. Пайетт провел двухчасовой разговор с официальными лицами Ватикана. Состоялась также его встреча с Послом США при Святом Престоле Кеном Гакеттом, которого Президент Обама назначил на этот пост 14 июня 2013 года. Во встрече приняли участие несколько должностных лиц Святого Престола – ректор Института Ватикана по изучению русского языка и культуры, а также чиновники из разных офисов Апостольской Столицы.

Как говорится в сообщении, этот визит засвидетельствовал, что война в Украине стоит одним из самых важных вопросов на повестке дня правительства США и побуждает его искать еще более тесные контакты и сотрудничество со Святым Престолом и Папой Франциском.

Как пишет в статье д-р Роберт Мониген, хотя это путешествие было неофициальным, из предыдущих публичных заявлений можно сделать выводы, что дипломатия США хочет, чтобы Святой Престол и Папа Франциск заняли более четкую позицию в обвинении России в том, что Украина уже 2 года подвержена военной агрессии на своей территории.


Tags: Гаванская декларация - 2016, католичество, протестантство, униаты, экуменизм
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • ЧЛЕНКИНІ В УКРАЇНІ

  реформаторам мови присвячується Прийміть історію цікаву від поета. Вона сумніше за «Ромео та Джульєтту». Один завідуючий… О, читачу, пробач! Бо…

 • Мария "Жукова" в Небесном генштабе

  — Как... умерла? — присел батюшка на лавочку, показывая диакону левой рукой, что ставить на сигнализацию храм уже не надо. — Там…

 • Морганатическая сова на русском глобусе

  — Батюшка, вы же монархист, — вдруг перескочил на другую тему активный прихожанин, — почему же Вы ничего не сказали на проповеди…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments